KVK Trendrapportage Bedrijfsleven

0
2533

Minder starters, minder stoppers en verdere daling faillissementen in januari 2021

GOOI – Voor het eerst in 7 maanden tijd is het aantal startende ondernemingen, die geregistreerd zijn in het Handelsregister, gedaald in plaats van gestegen ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor.

Was er in december 2020 nog sprake van een stijging van maar liefst 19% ten opzichte van december 2019, deze maand signaleert KVK een daling in het aantal starters van 7% ten opzichte van januari 2020. Het aantal geregistreerde stoppende bedrijven, de zogeheten ‘stoppers’, is in de maand januari afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2020. De daling van het aantal geregistreerde faillietverklaringen zet door. Dit is 44% minder dan in januari 2020. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 30 januari 2021 2.084.162. Dit blijkt uit de maandelijkse Trendrapportage Bedrijfsleven van KVK.

De afgelopen maanden was er iedere maand een stijging van het aantal geregistreerde starters te zien. Deze maand is het aantal startende ondernemingen gedaald van 24.127 in januari 2020 naar 22.448 in dezelfde maand van dit jaar.

In de maand januari van dit jaar zijn er 17.135 bedrijven uitgeschreven, tegenover 19.699 in januari 2020. De gegevens hebben als basis de registratiedatum in het Handelsregister. De gegevens bestaan bij de stoppers deels uit uitschrijvingen van bedrijven die niet meer actief zijn op basis van data van de Belastingdienst. Op basis van het aantal geregistreerde stoppers, komen we deze maand uit op een daling van 13%. Na correctie van de uitschrijvingen die we op verzoek van de Belastingdienst gedaan hebben, signaleren we nog steeds een daling van 6% ten opzichte van januari 2020.

KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit de Trendrapportage Bedrijfsleven te duiden: ”Tot nu toe was er, ondanks de coronacrisis, nog veel perspectief te zien in het groeiende aantal starters. Dat lijkt op dit moment verleden tijd, met ook voor het eerst een daling in het aantal startende bedrijven. Het aantal stoppers ligt weliswaar wat lager dan in januari 2020, maar is wel het hoogste aantal sinds de start van de Coronacrisis.”

Sectoren

Splitsen we de starters uit naar sector, dan zien we dat er twee sectoren uitspringen: logistiek en persoonlijke dienstverlening. Zo was er bij de persoonlijke dienstverlening een krimp van het aantal geregistreerde starters ten opzichte van januari 2020 van maar liefst 44%. Binnen deze sector zien we een afname in het aantal starters in alle branches (denk aan kapsalons, sauna’s en nagelstudio’s), op 1 branche na: de uitvaartbranche. Als enige binnen de sector persoonlijke dienstverlening is hier sprake van een toename van 39% van het aantal starters. We zien dus een afname van het aantal starters binnen de sector persoonlijke dienstverlening, maar ook een afname van het aantal stoppers, vergeleken met januari 2020 (-22%). De meest opvallende zijn haarverzorging (-14%), schoonheidsverzorgenden (zoals nagelsalons en schoonheidsspecialisten: -23%) en sauna’s (-32%).

De logistiek is deze maand de sector met overall de grootste toename in het aantal geregistreerde starters. Opvallend is hier wel dat er binnen deze sector een aantal branches een flinke daling heeft in het aantal starters (taxi -70%, zee/kustvaart vervoer -98 %) en daarnaast een aantal branches die enorm in trek zijn: goederenvervoer over de weg 89%, opslag in o.a. distributie 411% ( van 9 naar 46) en een toename van maar liefst 84% bij de koeriers. Bij de koeriers zien we ook een afname in het aantal stoppers, net als bij het taxi vervoer.

Prof. dr. Erik Stam: ”We zien dat het perspectief in de persoonlijke dienstverlening op dit moment buitengewoon somber is, met als enige opleving het aantal starters in de uitvaartbranche. Hier zien we de donkere kanten van de coronacrisis scherp terug in de bedrijvendynamiek. Dit trendrapport laat zien dat de horeca, groothandel en persoonlijke dienstverlening zowel relatief als absoluut een grote krimp ondergaat in het aantal bedrijven. De lockdown laat hier haar werking zien, ondanks alle overheidssteun. Er is hier ook weinig perspectief, gezien het krimpende aantal nieuwe ondernemingen in de persoonlijke dienstverlening en horeca. Nu valt de krimp nog mee bij de persoonlijke dienstverlening (560 starters tegenover 650 stoppers), maar een groot aantal bedrijven binnen deze sector kunnen het nu nog volhouden door de steun van de overheid. Wanneer de lockdown aanhoudt en de steun in juni stopt, zal het aantal stoppers explosief stijgen. Als de lockdown eerder stopt, zal het meevallen. Het aantal faillissementen blijft weliswaar historisch laag, maar ondanks alle overheidssteun zien we toch een krimpend aantal bedrijven in de groothandel, horeca en persoonlijke dienstverlening. De andere, positieve kant van deze coronaperiode is de omvangrijke groei van de (online)detailhandel, logistiek en de bouw.”

Dalende trend

De KVK Trendrapportage Bedrijfsleven van 2021 laat duidelijk zien dat de dalende trend in het aantal geregistreerde faillietverklaringenfaillissementen doorzet in januari. Was er in januari 2020 nog sprake van 268 faillissementen, in januari 2021 waren het er 149.

Vanaf mei 2020 is er sprake van een daling (met twee lichte stijgingen tussendoor) in het aantal faillissementen (respectievelijk 269 in mei, 213 in juni, 221 in juli, 144 in augustus, 184 in september, 161 in oktober, 148 in november en 161 in december).

Kijk ook op: www.kvk.nl