Kansen voor West

0
408

9,6 miljoen Europees geld voor herstel regionale economie

GOOI – Vanaf 15 februari 2021 maakt Kansen voor West het mogelijk om subsidies aan te vragen voor projecten die bijdragen aan een weerbare, groene en digitale economie. Voor Noord-Holland is € 9,6 miljoen beschikbaar.

Kansen voor West is een samenwerkingsverband van vier provincies (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland) en vier steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Het heeft als doel om met een gezamenlijk programma Europese middelen in te zetten om innovatie in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en koolstofarme economie te bevorderen.

Euromuntstuk

In reactie op de Covid-epidemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU Next Generation”. Onderdeel daarvan zijn de REACT-EU-middelen. Met dit geld mag Kansen voor West investeren in een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Kansen voor West krijgt er uit de REACT-EU-middelen voor 2021 ongeveer 90 miljoen euro bij. Dit geld kan vanaf 2021 aan projecten worden toegekend en moet uiterlijk medio 2023 zijn besteed.

Voor Noord-Holland is in 2021 9,6 miljoen euro beschikbaar. 6,6 miljoen wordt ingezet in de vorm van subsidie aan projecten die bijdragen aan het herstel van een groene en digitale economie en 3 miljoen euro wordt ingezet voor bestaande financieringsinstrumenten in Kansen voor West2.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari. Alle informatie over de REACT-EU-middelen staat op de website van Kansen voor West (www.kansenvoorwest2.nl/subsidie/react-eu/).

Let op: Het is noodzakelijk om contact op te nemen met het steunpunt voor uw regio (www.kansenvoorwest2.nl/nl/steunpunten) bij het voorbereiden van een voorgenomen aanvraag.