Kustvisie Huizen geeft richting voor komende jaren

0
687

Kustvisie Huizen geeft richting voor komende jaren

HUIZEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve Kustvisie voor Huizen vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie is het resultaat van uitgebreide sessies die Okra landschapsarchitecten tussen maart en mei 2019 had met vele inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen en collega-overheden. Ook de jeugd heeft meegedacht.

Huizen onderscheidt zich van andere steden en dorpen in het Gooi door haar ligging direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. Om deze kwaliteiten nog beter te benutten en onderling te verbinden is in opdracht van de gemeenteraad een Kustvisie Huizen opgesteld. De visie beschrijft de kansen en mogelijkheden die door de participanten zijn aangedragen in samenhang. Deze kansen en mogelijkheden versterken de verbinding tussen de kust en er rest van de gemeente. Ook is de relatie gelegd met buurgemeenten Blaricum, Gooise Meren en Almere. Met deze visie als basis kan Huizen verder vooruit met voltooien van een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Beeld

De integrale Kustvisie geeft een beeld van hoe de kust van Huizen zich zou kunnen ontwikkelen. Als de gemeenteraad de visie vaststelt, dan volgt de uitwerking van de verschillende deelgebieden. Wethouder Boom: ”De kust van Huizen zie ik als een kralenketting. De verschillende locaties, initiatieven en kwaliteiten rijgen zich aaneen. Bij toekomstige initiatieven gaan we kijken of het kralen zijn die passen in de ketting én waar we ze aan de ketting rijgen. De kust van Huizen is niet alleen het feestje van de watersporters. De kust is ook belangrijke kans voor het achterland. Voor het dorp en voor de mensen die aan het Gooimeer wonen. Ook zij moeten volop kunnen recreëren aan de kust. Het initiatief voor de uitwerking en de regie ligt zeker niet alleen bij de gemeente. Wij zoeken nadrukkelijk ook marktpartijen en inwoners die kunnen en willen bijdragen. Samen maken wij Huizen!”

Veelzijdig en gevarieerd

De integrale Kustvisie gaat uit van veelzijdigheid en een gevarieerd aanbod, waarbij de verschillende onderdelen elkaar versterken. Op basis van de participatiesessies met inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen, bestuurders en collega-overheden zijn acht uitgangspunten geformuleerd, die in de Kustvisie zijn uitgewerkt.
1. Water op de agenda;
2. Basis op orde;
3. Samenwerking publieke en private ontwikkelingen;
4. Zorgen voor verbinding en goede samenhang;
5. Heldere zonering in druk en rustig;
6. Meer ruimte voor voetganger en fietser;
7. Verbreding aanbod recreatie en toerisme;
8. Gerichte kwaliteitsimpulsen.

Deze uitgangspunten vormen het fundament van de kustvisie in zijn geheel, maar zijn ook de primaire toetsingscriteria voor toekomstige ontwikkelingen in of aan de kustzone.