Kosten deurwaarder 2020

0
596

Verlaging griffiekosten lage vorderingen vertraagd

GOOI – De griffierechten en deurwaarderskosten wijzigen jaarlijks. Zo ook weer per 1 januari 2020. Inmiddels is de hoogte van de deurwaarderskosten voor 2020 bekend en is ook duidelijk dat de eerder aangekondigde verlaging van het griffierecht voor lagere vorderingen is vertraagd.

Hoewel er eerder rekening mee werd gehouden dat de verlaging mogelijk al per 1 januari 2020 zou worden doorgevoerd, is deze datum helaas niet gehaald. Sterker nog: de griffierechten worden het nieuwe jaar verhoogd met de gebruikelijke indexatie. Hierdoor betalen ondernemers als rechtspersonen maar liefst 499 euro aan griffierecht voor een vordering van net iets meer dan 500 euro. Ondernemers zijn voorlopig dus niet voordeliger, maar zelfs duurder uit als zij naar de rechter stappen voor onbetaalde facturen.

Tegenvaller

Voor ondernemers die ook hun lagere facturen betaald willen krijgen, is dit natuurlijk een tegenvaller. ”Het is jammer dat het wetsvoorstel voor lagere griffierechten nog niet kon worden ingevoerd per 1 januari 2020”, aldus Lucien Ridderbroek van e-Legal incasso advocaten. ”In onze incassopraktijk zien we dat de relatief hoge griffierechten als een hoge drempel werken. Hierdoor haken ondernemers regelmatig af om ook voor kleine facturen tot dagvaarding over te gaan. Het is gewoon niet uit te leggen dat voor vorderingen van ongeveer 500 euro straks 499 euro aan griffierecht moet worden betaald.”

Kosten besparen

Wel kan er op kosten worden bespaard door onnodige kosten te voorkomen. Zo kan het een alternatief zijn om meer zelf te doen. ”Zeker bij kleinere, niet complexe incassozaken kan dit de moeite waard zijn. Bij hogere vorderingen of complexere zaken is dit echter niet verstandig. Schakel daarvoor wel altijd een specialist in. Ook kunnen onnodige kosten worden bespaard door de juiste incassopartij te kiezen. Op onze website geven we bijvoorbeeld tips waarop je moet letten bij het inschakelen van een deurwaarder.”

Een van de tips die op de website van e-Legal is te lezen, gaat over het direct door een deurwaarder laten uitvoeren van zogenaamde ambtshandelingen. Zo wordt voorkomen dat er een andere incassopartij tussen zit, wat onnodig tijd en geld kost.

2020

Ondernemers die voor onbetaalde facturen naar de rechter willen stappen, kunnen de nieuwe tarieven per 2020 nagaan in de nieuwste versie van het proceskostenoverzicht dat e-Legal incasso advocaten jaarlijks publiceert.

De deurwaarderskosten voor ambtshandelingen per 2020 zijn ook in het onderstaande overzicht vermeld.

Kosten

Ambtshandeling Tarief 2020

Dagvaarding € 83,38

Betekening titel met/zonder bevel € 80,24

Betekening verzoekschrift met oproeping € 65,96

Diverse aanzeggingen € 65,96

Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 70,59

Beslag op roerende zaken € 109,66

Poging beslag op roerende zaken € 51,67

Beslag op onroerende zaken € 150,70

Beslag op safeloket € 147,27

Beslag op schepen € 332,14

Beslag op in Nederland te boek gestelde
luchtvaartuigen € 150,70

Beslag op niet in Nederland te boek gestelde
luchtvaartuigen € 332,14

Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 238,23

Beslag op rechten € 217,14

Beslag onder derden op periodieke betalingen € 124,39

Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 174,76

Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 145,51

Beslag tot verkrijging van afgifte of levering
roerende zaken € 108,86

Beslag verhaal alimentatie € 106,23

Gerechtelijke inbewaringgeving € 226,01

Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 82,50

Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 288,71

Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 77,54

Executie tot afgifte van roerende zaken € 253,15

Ontruiming onroerende zaken € 215,70

Verklaring opheffing beslag onroerende zaken € 53,76

Gijzeling € 250,72

Poging tot gijzeling € 101,05

Bron: e-Legal incasso advocaten