Kansen liggen voor het oprapen op de arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek

0
365

GOOI – Door heel Nederland zijn er kansen op de arbeidsmarkt. Ook in de regio Gooi en Vechtstreek zijn er kansen en is er sprake van krapte op de regionale arbeidsmarkt. Landelijk is er een recordaantal vacatures en hoewel in de regio Gooi en Vechtstreek het totaal aantal vacatures nog licht daalt (-100), stijgt het aantal werknemersbanen in een aantal sectoren sterk. Dit komt omdat de economie, na de coronacrisis, weer aantrekt en dat werkgevers weer op zoek gaan naar werknemers. Voor werkzoekenden en werklozen betekent dit dat er kansen zijn om aan het werk te komen of een nieuwe baan te vinden. Dit blijkt uit de jaarlijkse Regio in Beeld publicatie die UWV vandaag uitbrengt.

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is er momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het eerste kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgde ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van dit jaar sterk opliep in de regio Gooi en Vechtstreek. Het aantal vacatures steeg ten opzichte van een jaar geleden met 55% en in een groot gedeelte van de beroepsgroepen is er sprake van tekorten.

Kansen

De krapte in de regio Gooi en Vechtstreek zit vooral in de ICT en de technische beroepen. In deze sectoren is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals BI specialisten, monteurs industriële machines en installaties, timmerlieden en vrachtwagenchauffeurs erg kansrijk. Dit biedt kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap in hun loopbaan willen zetten. UWV kan hierbij ondersteunen, online via werk.nl (www.werk.nl/werkzoekenden/ ) of door persoonlijk contact op te nemen in de regio met bijvoorbeeld het Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek die mensen adviseert over (om)scholing naar kansrijke beroepen.

Ontwikkeling WW

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In de regio Gooi en Vechtstreek waren er aan het begin van 2021 4.646 WW-uitkeringen en op 1 oktober 2021 waren dat er 3.559. Dat is een afname van 1.087 uitkeringen oftewel een afname met bijna 25%.

Mismatch

De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor gezorgd dat er een recordaantal vacatures beschikbaar zijn. Er zijn zelfs meer vacatures dan werkzoekenden op dit moment. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen leden van de beroepsbevolking als onbenut arbeidspotentieel. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV waardoor we deze mensen niet kunnen begeleiden bij het vinden van werk.

Het UWV wil samen met partners in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die informatie willen wij samen met onze partners deze groep gaan begeleiden in het vinden van werk.

Regionale Mobiliteitsteams

De eerste stap in het samen met onze partners helpen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s)*. Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken kan zich melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners, waaronder UWV, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden kan ondersteuning of training krijgen van bijvoorbeeld UWV.

Het regionaal mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek (RMT) (www.wspgv.nl/werkzoekenden/regionaal-mobiliteitsteam/) helpt mensen van werk-naar-werk. ‘Het idee is dat wij dit in een relatief kort traject doen’ zegt Clemens Robers, loopbaancoach van het regionaal mobiliteitsteam. Een marktkoopman krijgt bijvoorbeeld een omscholing tot taxichauffeur, een dame die wedstrijdbekers graveert begint binnenkort met de opleiding tot doktersassistente en iemand met een eigen adviesbureau voor de tijdelijke invulling van vastgoed start binnenkort met de opleiding orthomoleculair adviseur en vitaliteitscoach. ‘Binnen het RMT kunnen wij de krachten bundelen met verschillende opleidingsinstituten en daardoor een studie sneller faciliteren dan in het normale traject’, aldus Clemens. ‘Het RMT is een brede alliantie die veel voordelen biedt voor zowel werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek als voor de samenwerking tussen de partijen van het RMT’, vult Willem van Remmerden, operationeel coördinator RMT Gooi en Vechtstreek, aan. Dankzij deze samenwerking zijn onze onderlinge lijntjes nu veel korter en schakelen we eenvoudiger met elkaar. Zodoende ontvangt elke inwoner in de regio Gooi en Vechtstreek de best passende dienstverlening op weg naar een sterkere arbeidsmarktpositie en duurzaam werk.’