Huizen sluit drie bedrijfspanden ‘t Plaveen

0
411

Huizen sluit drie bedrijfspanden ‘t Plaveen

HUIZEN – Burgemeester Niek Meijer van de gemeente Huizen heeft besloten drie bedrijfspanden op bedrijventerrein ‘t Plaveen voor drie maanden te sluiten. Dit is het resultaat van de politie-invallen, die op 22 oktober jl. plaatsvonden op vijf locaties in Huizen: vier bedrijfspanden en één woonhuis.

Eind november 2019 rapporteerde de politie over de resultaten van de invallen bij drie bedrijfspanden en het woonhuis. Over het vierde bedrijfspand heeft de politie (nog) geen rapportage uitgebracht. Op grond van wat is aangetroffen, heeft de burgemeester besloten om de bedrijfspanden drie maanden te sluiten. Tegen (de eigenaar van) het woonhuis worden geen maatregelen genomen. De sluiting treft de eigenaren van de panden. Op grond van het beleid lopen zij hierin een risico-aansprakelijkheid. De eigenaren van de panden worden niet verdacht van strafbare feiten.

Doel sluiting

De eigenaren moeten deze panden voor drie maanden gesloten houden en mogen geen huurders of gebruikers toelaten. Doel van de sluiting is het stoppen van criminele activiteiten in of vanuit de panden en het voorkomen van verstoring van de openbare orde en veiligheid. Bij de sluiting is nadrukkelijk gekeken naar de samenhang in de bedrijfsvoering door de huurder van de panden. De huurders van de verschillende panden zijn onderdeel van dezelfde holding.

Damocles-beleid

In één van de bedrijfspanden (Fabrieksweg 6) werden alle onderdelen van een (gebruikte) wietplantage gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar op grond van de Opiumwet. Volgens het Damocles-beleid van de gemeente Huizen is een sluiting van drie maanden proportioneel na het aantreffen van dergelijke goederen. De sluiting gaat in met ingang van 3 januari 2020.

Beleid Sluiting

De twee andere bedrijfspanden (Ambachtsweg 20 en Ambachtsweg 5) worden gesloten op basis van het ondermijningsartikel in de APV, artikel 2:35 en het daarop gebaseerde beleid voor sluiting van gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek. De grond voor toepassing van dit artikel en daarmee sluiting voor drie maanden zijn het aantreffen van een vuurwapen, grote geldbedragen, een GSM-Jammer en verborgen ruimtes. Voor Ambachtsweg 20 gaat de sluiting in op 24 december 2019. De eigenaar heeft de huurovereenkomst inmiddels beëindigd en het pand laten ontruimen. Voor Ambachtsweg 5 krijgen de eigenaar en zijn huurder een termijn van twee weken om het pand te ontruimen: de sluiting is van kracht vanaf 3 januari 2020.