Hoe zit het nu met de wet DBA?

0
453

Hoe zit het nu met de wet DBA?

GOOI – De wet DBA moest opdrachtgevers en zzp’ers duidelijkheid geven over de onderlinge arbeidsrelatie. Deze wet voldoet niet aan de verwachtingen. De wet DBA is nog steeds van kracht, maar wordt niet volledig gehandhaafd. Opdrachtgevers krijgen sinds oktober 2019 wel meer aandacht van de Belastingdienst. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving.
Hier de laatste stand van zaken.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde in zijn derde voortgangsupdate van 24 juni 2019 een verdere uitwerking van zijn plannen.

– Invoering van een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro. Dit is een alternatief voor de eerder genoemde verplichte arbeidsovereenkomst voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en wordt geregeld in de voorgestelde Wet minimumbeloning zelfstandigen.
– Een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant van de markt. Opdrachtgever en zzp’er vullen de verklaring gezamenlijk in. Voor de zelfstandigenverklaring zijn een uurtarief van minimaal 75 euro en een overeenkomst van maximaal 1 jaar vereist. De zelfstandigenverklaring geeft vooraf zekerheid over onder andere loonheffing en werknemersverzekeringen en wordt geregeld in de voorgestelde Wet op de zelfstandigenverklaring.
– Een opdrachtgeversverklaring geeft opdrachtgevers een mogelijkheid om vooraf zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie met een zzp’er. Mogelijk wordt hiervoor een webmodule ingezet. De vragen voor deze webmodule zijn onder opdrachtgevers uitgezet voor een eerste test. In november volgt bericht over de voortgang van de webmodule.

De concept-wetsvoorstellen voor invoering van het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zijn eind oktober 2019 uitgezet voor internetconsultatie. Iedereen kan hierop een reactie geven. Naar verwachting wordt het definitieve wetsvoorstel voor de zomer van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Invoering van het minimum tarief en de zelfstandigenverklaring wordt niet voor 2021 verwacht. Voor de webmodule is geen wetswijziging nodig. Mogelijk wordt de webmodule al in de zomer van 2020 in gebruik genomen.

Meer handhaving

Sinds oktober 2019 houdt de Belastingdienst scherper toezicht bij opdrachtgevers. Dit kan onder andere bestaan uit bedrijfsbezoek en boekenonderzoek. Hier kunnen aanwijzingen uit voortkomen om de arbeidsrelatie aan te passen. Opdrachtgevers die opzettelijk een schijnzelfstandigheid laten voortbestaan kunnen correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen krijgen, eventueel met een boete. Handhaving vindt alleen plaats als de opdrachtgever ‘kwaadwillend’ is of gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Bron: KVK