Grote invloed coronacrisis op regionale werkgelegenheid in Gooi & Vechtstreek

0
493

GOOI – De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen de regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren zoals zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT, zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Daarentegen zullen regio’s met veel banen in sectoren zoals horeca & catering, vervoer, zakelijke dienstverlening of bijvoorbeeld de evenementenbranche, de werkgelegenheid sneller zien afnemen.

Toename werkloosheid en afname vacatures

Vooral in de eerste maanden van de crisis; maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. In de arbeidsmarktregio Gooi & Vechtstreek bedroeg het werkloosheidpercentage eind 2019 2,5 %. In september 2020 is dat opgelopen tot 3,3%. Het aantal online vacatures nam af van 3.648 in januari 2020 tot 2.233 in september van dit jaar. UWV zag het aantal WW-uitkeringen oplopen naar 4.483 in september 2020. Dat is een stijging van 21,7% ten opzichte van een jaar eerder, toen de arbeidsmarktregio Gooi & Vechtstreek nog 3.684 WW-uitkeringen telde.

Stabiele sectoren

In Gooi & Vechtstreek zijn veel mensen werkzaam in de sectoren zorg en welzijn, onderwijs, ICT, openbaar bestuur, financiële dienstverlening en verhuur van en handel in onroerend goed. Met name in de zorg en techniek is de krapte nog altijd groot. Dat wil zeggen dat werkgevers voor diverse functies moeilijk aan personeel komen, denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dit biedt volop kansen voor bijvoorbeeld werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar een andere sector of functie. Samira Amohammadi, senior adviseur Werkgeversdienstverlening van UWV noemt een mooi voorbeeld: ”Wij zijn in Hilversum momenteel druk bezig met het opzetten van een opleidingsklasje voor begeleiders in de zorg. Vanuit werkgevers is hier bijzonder veel belangstelling voor.”

Stijging WW verwacht

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden stabiliseerde, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.