Groei Gooise bedrijven varieert van 2 tot 6% per gemeente

0
350

Gooi- In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart publiceert KVK de cijfers over de bedrijvigheid in alle gemeenten in Nederland. Uit dit rapport ‘Bedrijvigheid in gemeenten 2021’ blijkt o.a. dat de groei van Gooise bedrijven varieert van 2 tot 6% per gemeente. Gemeenten met het hoogste aandeel vestigingen bevinden zich in de Noordvleugel van de Randstad en centraal in het land, ook wel de A2-as genoemd, naar de gelijknamige snelweg. Ook hierbij zijn enkele Gooise gemeenten betrokken.

“KVK hoopt met deze rapportage bij te dragen aan een goed economisch klimaat. De data kunnen nieuwe wethouders en raadsleden helpen. Zij gaan straks voor hun gemeente aan de slag met hun programma voor de komende vier jaar. We proberen zo een bijdrage te leveren aan goed onderbouwd beleid,” aldus Saskia Bosch, directeur segment Publiek bij KVK.

Agglomeratievoordelen

KVK heeft Dr. Otto Raspe, Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap, gevraagd de cijfers te duiden: “De cijfers van 2021 wijken niet af van een stabiel patroon dat we al jaren zien: het aantal vestigingen per gemeente toont een sterk stedelijk patroon, ook als je het uitdrukt per 10.000 inwoners. O.a. de Randstad heeft de hoogste dichtheid en je ziet duidelijk in de perifere delen van Nederland minder bedrijvigheid. Er spelen in Nederland duidelijk agglomeratievoordelen: de voordelen die bedrijven ondervinden door elkaars nabijheid. Denk aan het delen van kennis, maar ook aan arbeidsmarktvoordelen. Vraag en aanbod van arbeid komen beter samen en dat geeft bedrijven productiviteitsvoordelen. Dat de A2-as sterk naar voren komt, heeft alles te maken met de voordelen van een centrale ligging, letterlijk centraal in het land.” 

De gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig uit KVK Handelsregister en zijn ook terug te vinden in de online tool KVK Regiodata.

Voor meer informatie en een verklaring van begrippen: zie www.kvkregiodata.nl

Foto: aangeleverd KVK Nederland.