Eerste Helpdesk Digitale Zorg in de regio

0
469

GOOI – De Helpdesk Digitale Zorg Gooi & Vechtstreek en Eemland is begin juni gelanceerd. Deze helpdesk begeleidt inwoners van de regio bij hun digitale reis in het zorglandschap. Het initiatief komt vanuit diverse zorginstellingen (het Zorg Innovatie Huis, Amaris Zorggroep, Huisartsenvereniging GHO-GO en Tergooi) en is in nauwe samenwerking met vele spelers uit de regio gerealiseerd. Het is een eerste stap waarin op deze wijze wordt samengewerkt en legt hiermee een solide basis voor meer initiatieven.

Digitale vaardigheden

De zorg verandert snel, zeker in deze tijd van corona. ”De digitale component wordt steeds groter. Er zijn grote stappen in de regio gemaakt in de digitalisering van zorg. Veel zorgverleners hebben hun weg gevonden in het digitale contact met hun patiënten en cliënten”, aldus Merlijne Sonneveld manager innovatie bij Amaris Zorggroep.
Echter vergt dit ook digitale vaardigheden van de burger, patiënt en/of cliënt. Nog niet iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden of voelt zich daar nog niet zeker in. Vanuit deze behoefte is de Helpdesk Digitale Zorg opgestart om mensen hierbij te helpen. Denk bijvoorbeeld aan het toenemende beeldbellen met de specialist in het ziekenhuis, wijkverpleegkundige of huisarts, instructiefilmpjes van fysiotherapeuten. Ook is deze ontwikkeling een voorwaarde voor de regionale zorgtransitie, zodat mensen langer, zelfstandig en met behoud van welzijn thuis kunnen blijven wonen.

De helpdesk is ondergebracht bij het Zorg Innovatie Huis, een initiatief van Amaris Zorggroep en wordt nu bemand door vrijwilligers. De ambitie is dat de helpdesk ook bijdraagt in de werkgelegenheid en een duurzame inzetbaarheid van bijvoorbeeld mensen die tijdelijk niet inzetbaar kunnen zijn in de fysieke zorg, maar wel waardevol kunnen zijn vanuit de helpdesk.

Helpdesk Digitale Zorg

De Helpdesk Digitale Zorg bestaat uit twee essentiële onderdelen, namelijk de telefonische helpdesk zelf waar mensen op werkdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur naar kunnen bellen voor begeleiding en een toegankelijke website die functioneert als kennisbank met handleidingen die men zelf kan raadplegen. Hier is ook een intuïtieve chatbot te vinden waarmee direct gechat kan worden. De Helpdesk Digitale Zorg is gratis voor alle inwoners uit de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland.

Verwacht wordt dat een aantal vragen niet alleen technisch van aard zijn, maar ook een sociale component hebben. Mogelijk moet een aantal mensen de angst om met computers en andere digitale middelen te werken nog overwinnen en zoeken ze naast inhoudelijk hulp ook steun. De helpdeskmedewerkers zijn daarom zowel digitaal als sociaal vaardig. Als een vraag niet beantwoord kan worden omdat deze buiten de scope van de helpdesk ligt, dan spant de helpdesk zich actief in om de burger naar het juiste loket te verwijzen.

Hoe bereikt u de helpdesk?

• Telefonisch via 085-130 4 575
• Online via www.helpdeskdigitalezorg.nl
• Per e-mail naar info@helpdeskdigitalezorg.nl