Beleidsregel stikstofaanpak aangepast

0
432
Nederland, Noord Holland februari/maart 2017 Fotografie tbv beeldbank, jaarverslag, jaarrekening en zomernota provincie Noord Holland Foto: Bas Beentjes

GOOI- De beleidsregel stikstofaanpak die eind vorig jaar werd vastgesteld, is op een aantal punten aangepast. In de praktijk blijken onder andere aanvragers van woningbouwprojecten tegen situaties aan te lopen die onbedoeld de vergunningverlening dwarszitten.

Er mag in Nederland geen extra stikstof meer neerslaan op de natuur. Om ontwikkelingen toch mogelijk te maken, kunnen vergunning aanvragers binnen hun project de stikstofneerslag compenseren. Dat wordt ook wel intern salderen genoemd.

Huizenbouw

Bij de vergunningverlening werd echter duidelijk dat al gesloopte gebouwen niet meer gecompenseerd konden worden. Dus in het geval van woningbouw wordt de stikstofneerslag minder door de sloop van oude woningen (gas en verwarming) en het neerzetten van klimaat neutralere woningen (warmtepomp, zonnepanelen). De stikstofruimte die daardoor vrijkomt mag gebruikt worden voor de bouwfase waarbij vaak machines stikstof uitstoten die neerkomt op de natuur.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): ”In de praktijk bleek dat in sommige gevallen de oude gebouwen al zijn gesloopt. Compenseren was daardoor niet mogelijk. Dat had als gevolg dat een woningbouwproject niet kon doorgaan. Omdat we júist inzetten op de bouw van meer woningen, hebben we de beleidsregel daarop aangepast. Nu kan een aantal projecten een vergunning krijgen.”

Vergunning aanvragers moeten wel een rechtstreeks verband aantonen tussen de beëindiging van een activiteit, zoals het slopen van oude woningen, en het voornemen voor een nieuwe activiteit op dezelfde locatie, zoals de bouw van nieuwe woningen.

Stikstofregistratiesysteem

Deze aanpassing komt een week voordat het Rijk vanuit het stikstofregistratiesysteem stikstof gaat vergeven aan projecten waarvoor een volledige vergunningsaanvraag is gedaan. In dit landelijke systeem wordt stikstofneerslag die niet neerkomt op natuur per natuurgebied geregistreerd. In de beleidsregel is daarom opgenomen dat provincies uitgaan van volledige aanvragen om voor prioritering voor stikstofruimte uit het registratiesysteem in aanmerking te komen. Woondealprojecten krijgen voorrang. Dat zijn door het Rijk gekozen projecten in stedelijke regio’s voor versnelling van woningbouw.

Vergunning aanvragers hebben tot 1 juli 2020 de tijd een volledige aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor deze ruimte.