Botsende belangen gaan hand in hand

0
542

Botsende belangen gaan hand in hand

Loosdrecht- In de mooie gemeente Wijdemeren gaan ze hand in hand. De ontwikkelingen op natuurgebied en het verstevigen van de toekomst van de recreatiesector. Deze twee lijken tegengestelde belangen te hebben, maar de een kan niet zonder de ander. Natuur floreert als er zorgvuldig mee wordt omgegaan, en dat is de recreatieondernemers heel wat waard. Want juist die mooie plassen, mooie bloemen, bijzondere vogels en de verborgen plekjes in de polders zijn de argumenten om liefhebbers naar het gebied te verleiden.

In december 2017 werd in De Vrijbuiter in Loosdrecht door 21 partijen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekend. Doel: de natuur een impuls geven, de recreatie versterken en de kwaliteit van het water in het gebied verbeteren. Totaal budget: 77 miljoen euro.

De ‘schoonheid van het akkoord’ zit in het feit dat partijen die ogenschijnlijk tegengestelde belangen hebben bij elkaar gebracht zijn om gezamenlijk een impuls te geven aan het plassengebied. Als eerste zal de buitenstaander aan Loosdrecht denken maar ook Kortenhoef en Ankeveen horen erbij en zijn een deel van Stichtse Vecht. De Provincie Noord-Holland nam enkele jaren geleden het voortouw om de gemeenten, verenigingen en belangengroeperingen bij elkaar te brengen om reeds bestaande plannen uit te voeren.

Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder en wordt er veel gedaan. Het aantal hectares natuur wordt fors uitgebreid. Daarbij zitten zowel de agrariërs via LTO aan tafel als Natuurmonumenten om maar eens twee organisaties te noemen die in het verleden niet altijd vriendelijk tegen elkaar waren.

Natuurlijk zijn het ook niet uitsluitend zakelijke belangen die een rol spelen. De inwoners zien soms dat er zaken worden besproken waar zij zo hun mening over hebben. In speciale bijeenkomsten die de afgelopen maanden zijn gehouden, konden ook zij hun stem laten horen. Dat is wat anders dan ieder zijn zin geven, maar dat besef leeft gelukkig wel.

Het doel is duidelijk. We streven naar een prachtig gebied waar de flora en fauna het goed hebben, de kwaliteit van leven hoog is en waar de jachthavens, verhuurders van boten en de horeca hun bedrijf goed kunnen laten draaien.

Jan-Jaap de Kloet
Wethouder Gemeente Wijdemeren