Afspraken over herontwikkeling terrein Trappenberg in Huizen

0
464

Huizen- De gemeente Huizen en Trappenberg CV, de samenwerking tussen Amvest en Waterland Real Estate, hebben afspraken gemaakt over de invulling van het terrein Trappenberg. De Trappenberg wordt een locatie waar mensen met allerlei zorgbehoeften van licht tot zware zorg kunnen wonen. Onderdeel daarvan is herontwikkeling van het oude sanatoriumgebouw voor voorzieningen. Het plan berust op een landschappelijk karakter met respect voor bos en heide.

De afspraken tussen gemeente en Trappenberg CV zijn vastgelegd in een overeenkomst, die maandag 11 april werd ondertekend door wethouder Roland Boom, Olga Wagenaar (Amvest) en Feike Siewertsz van Reesema (Waterland Real Estate).

Het nieuwe plan

Het plan bestaat uit 28 ‘shortstay-appartementen’, 42 zorgstudio’s en 269 wooneenheden met een woonconcept voor senioren. Door de combinatie van een gezonde leef- en woonomgeving, ontmoetingsplekken, voorzieningen en (zorg)ondersteuning worden bewoners (met een variërende zorgzwaarte) geholpen vitaal te leven.  De op het terrein aanwezige niet-oorspronkelijke bebouwing wordt gesloopt en het oorspronkelijke hoofdgebouw wordt behouden. Verder wordt nieuwbouw gerealiseerd in verschillende clusters, verspreid over het terrein, in een groene en parkachtige omgeving. Met deze invulling en de bebouwingsvolumes heeft het college geoordeeld dat het geheel past binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ van het bestemmingsplan.

Wonen en zorg centraal

In het nieuwe Trappenberg staan zorg en wonen centraal. Het wordt een plek waar 65-plussers uit de omgeving fijn kunnen leven, met directe toegang tot zorgvoorzieningen. De Trappenberg biedt plek aan verschillende doelgroepen. Senioren met een lichte tot middelzware zorgvraag vinden een thuis voor zelfstandig wonen in de woonzorgappartementen en wie niet meer zelfstandig

Voor meer informatie: www.detrappenberg.nl

Art impressions: aangeleverd gemeente Huizen