Adjiedj Bakas werpt blik vooruit op 2020

0
517

Visionair Adjiedj Bakas werpt blik vooruit naar 2020

‘Nederland moet zich op China richten’

Door Marcel Beijer

Gooi en omstreken – De trendwatcher Adjiedj Bakas verwacht voor het jaar 2020 een paar grote veranderingen op economisch gebied. ”Belangrijk daarbij is dat Nederland zich moet gaan focussen op China. Dat gigantische land zal zich steeds meer afkeren van Amerika, zeker als Donald Trump wordt herkozen als president.”

Bij de herverkiezing van Trump zal de handelsoorlog met China blijven dooretteren, verwacht Bakas. ”China richt de blik daarom steeds meer op Europa. Die tendens zien we nu al. Voor Nederland is dat goed nieuws.”

Bakas rekent voor dat er op dit moment 400 miljoen Chinese millenials zijn. ”Die kunnen vrij reizen en zien Europa als één groot Disneyland. Vooral Amsterdam is aantrekkelijk voor ze. Maar onze hoofdstad kan die stroom toeristen onmogelijk aan. Ze zullen daarom ook uitwijken naar omliggende steden in de metropoolregio Amsterdam.”

De regio kan optimaal profiteren als voortvarend wordt gewerkt aan snellere OV-verbindingen. ”Maar ook moeten er hotels komen, restaurants. De focus moet op China liggen, en dan met name op het toerisme.”

Jaar van de Rat

2020 is het jaar van de Rat, legt Bakas uit. ”Een rat heeft een negatief imago, maar is een slim en sociaal dier: die diertjes helpen elkaar in tijden van nood.” De trendwatcher ziet dat ook in het komende jaar gebeuren in economische zin. Hij noemt dat ‘karma-kapitalisme’. ”Het gaat niet meer uitsluitend om het creëren van welvaart, maar ook en vooral om het realiseren van welzijn en welbevinden. Steeds meer bedrijven zien in dat markt en maatschappij met elkaar verbonden zijn. Dit zien we bijvoorbeeld in de groei van DNA-gedreven organisaties die het vergroten van het maatschappelijk welzijn als hun belangrijkste missie zien, maar tegelijkertijd hun geld verdienen met zakendoen.”

Technologie

Een andere belangrijke factor wordt de technologie. ”Zeker vanuit India zijn hoogopgeleide IT’ers geïnteresseerd in Europese landen. Ik denk dat Nederland die jonge talenten binnen moet zien te halen. Enerzijds omdat er heel veel werk voorhanden is, en anderzijds omdat deze jonge mensen netjes premies afdragen en zo ons sociale stelsel gezond houden. Medio november werd uit cijfers van het Centraal Planbureau immers duidelijk dat de vergrijzing de economie kan doen stagneren. Wees dat moment dus voor: investeer in techniek. Dat geldt ook voor Almere, overigens.”

Gas en stikstof

Bakas verwacht ook dat de discussie rond gas in de loop van 2020 gaat kantelen. ”Biomassa blijkt niet te werken en gas is gewoon de schoonste fossiele brandstof en wordt in veel landen als groen beschouwd, terwijl Nederland juist van het gas af wil. De kosten daarvoor bedragen minimaal 500 miljard euro, terwijl de klimaatwinst met 7 procent CO2-uitstoot gering is. Dat wordt onverdedigbaar, zeker als de recessie inderdaad de kop opsteekt. En ondertussen zien we ook dat een deel van het gasnet geschikt wordt gemaakt voor waterstof, een technologie waarin Nederland in Europa voorop loopt. Het is beter om ons daarop te focussen.”
Ook de stikstofdiscussie zal verstommen, stelt Bakas. ”Nederland heeft per hoofd van de bevolking meer Natura2000-gebieden dan Frankrijk. De Fransen hebben gewoon een paar bergketens en grote natuurgebieden aangewezen en daarmee is de kous af. Het wordt echt tijd dat we een keuze maken: willen we als klein, dichtbevolkt landje het economisch voor elkaar hebben, of beschermen we die natuurgebieden?”

Geen feestje

De voorspellingen voor de Nederlandse economie zijn goed voor 2020, maar een reden voor een vrolijk feestje ziet Bakas evenwel niet. ”De Nederlandse economie krijgt zeker een klap te verwerken door de Brexit, deal or no deal. Voor de rest zullen we kleine stapjes vooruit maken. We hebben de vindingrijkheid van de rat nodig, maar ook het rattengeduld moeten koesteren. Maar als we elkaar net als ratten niet in de steek laten, wat meer op onze intuïtie vertrouwen en leergierig en speels blijven, slaan we ons er zeker doorheen. Laat het jaar van de Rat maar komen.”

Foto 1: Adjiedj Bakas

Foto 2: de cover van zijn boek

Filmpje bij online artikel: https://www.youtube.com/watch?v=k75pLCHy67E