Toekomstbestendig bedrijventerrein Eemnes stap dichterbij

0
165

Eemnes- Ondernemers en de gemeente Eemnes willen gezamenlijk investeren om de bedrijventerreinen Bramenberg en Zuidpolder toekomstbestendig maken. Een groep ondernemers van de bedrijventerreinen gaat hiervoor de Stichting BIZ Zuidbuurt oprichten. Deze Stichting werkt aan het instellen van een BIZ (Bedrijven Investering Zone) als variant van een ondernemersfonds. In maart 2024 is hiervoor een intentieovereenkomst getekend door wethouder Theo Reijn (Economische Zaken) en drie ondernemers uit de initiatiefgroep BIZ.

Wethouder Theo Reijn: “Eén van mijn prioriteiten is het versterken van de organisatiekracht van de ondernemers in Eemnes. We moeten samen optrekken om een goed vestigingsklimaat te behouden en daarmee de economische vitaliteit van Eemnes. De insteek is dat de gemeente en ondernemers samen investeren in het bedrijventerrein om deze aantrekkelijk te houden voor de eigenaren van de panden en voor de huurders. Om de financiële middelen van de ondernemers bijeen te brengen, ben ik voorstander van een ondernemersfonds in de vorm van een BIZ.”

 

Klaar voor de toekomst
Een toekomstbestendig bedrijventerrein betekent voorbereid zijn op ontwikkelingen zoals duurzaamheid, de energietransitie, veiligheid en meer. Daar is een organisatie voor nodig, maar vooral ook middelen om de plannen op het bedrijventerrein te kunnen realiseren. Na de ondertekening van de intentieovereenkomst is het aan de initiatiefgroep BIZ Zuidbuurt Eemnes om het BIZ-plan 2025-2030 uit te werken.

Ondernemers en stichting CLOK
Om de opstart van een BIZ organisatie makkelijker te maken is CLOK als partner gekozen om Eemnes in dit proces te faciliteren. In 2023 is in opdracht van gemeente Eemnes een onderzoek uitgevoerd door stichting CLOK naar de mogelijkheden voor samenwerking op het Bedrijventerrein Bramenberg en Zuidpolder. Daaruit bleek de bereidheid om te investeren om het bedrijventerrein up-to-date te houden. De initiatiefgroep van ondernemers bestaat uit Marc Kramer, Rob Koot, Marcel van den Brink, Erwin van Dalen en Titia Reijntjes.

Foto v.l.n.r.: Titia Reijntjes, Theo Reijn, Rob Koot en Herman Hoekstra.

Foto aangeleverd Gemeente Eemnes    www.eemnes.nl