Provincie Noord-Holland verduurzaamt eigen bezit

0
347

HAARLEM – De provincie Noord-Holland zet sterk in op het verduurzamen van haar eigen bezit. Daar valt namelijk grote winst te halen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde dat bijna een vijfde van de Nederlandse klimaatvoetafdruk wordt veroorzaakt door de inkoop van producten en diensten door de overheid. De provincie heeft daarom de kansen, acties en verwachte resultaten op een rijtje gezet.

Jaarlijks koopt de provincie Noord-Holland voor ruim 350 miljoen euro aan diensten en producten in. Van openbaar vervoer, het onderhouden en aanleggen van wegen en fietspaden en groen tot faciliteiten voor de eigen bedrijfsvoering. Op drieëntwintig factsheets is te zien welke acties de provincie onderneemt om te verduurzamen en wat dat oplevert per project.

Klimaatneutraal inkopen

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel is de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. In het inkoopbeleid voor 2021-2024 is daarom vastgelegd dat inkopen zoveel mogelijk circulair, klimaatneutraal, sociaal en op ethische gronden worden gedaan. Circulair inkopen leidt ertoe dat zoveel mogelijk hergebruikte of gerecyclede materialen worden gebruikt en zo min mogelijk niet-hernieuwbare grondstoffen toegepast.

Zo is in 2020 een traject afgerond waarin acht provincies, op initiatief van Noord-Holland, gezamenlijk 100 procent duurzame elektriciteit en gas hebben ingekocht voor al hun eigen energieverbruik. Met het kleinschalig opwekken van windenergie op het kantoor in Haarlem wil de provincie verder bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. De provincie streeft ernaar dat de acht provinciale steunpunten in 2028 energieneutraal zijn.

Infrastructuur en stoplichten

Ook met het verduurzamen van infrastructuur en de installaties daarvoor (denk aan verkeersregelinstallaties, verkeerscentrales en bruggen) kunnen belangrijke slagen worden gemaakt. Zowel de aanleg, als het onderhoud vinden inmiddels zoveel mogelijk duurzaam plaats. Zo wordt een brug die vernieuwd wordt geheel herbruikbaar gemaakt en is er zelfs een fietsbrug in 3D geprint. En onlangs is in de Gooi en Vechtstreek de eerste emissieloze concessie voor bussen van start gegaan. Die rijden daar vanaf volgend jaar allemaal op elektra.

Door al deze acties is de provincie al een eind op weg naar een klimaatneutrale en circulaire organisatie.

Het overzicht zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe ontwikkelingen om de provinciale organisatie en eigendommen nog verder te verduurzamen.