Ondertekening subsidieovereenkomst 2022-2025 met Singer Laren

0
348

LAREN – Op 30 november 2021 tekende wethouder Peter Calis namens de gemeente Laren de subsidieovereenkomst met algemeen directeur van Singer Laren, Evert van Os. In de meerjarige overeenkomst staan afspraken over de subsidiebedragen voor vier jaar, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026.

Over de hoogte van de subsidie vonden meerdere gesprekken plaats tussen de gemeente en Singer Laren. Onderdeel van de gesprekken was een onderzoek naar de kosten voor de lange termijn, via een Meer Jaren Onderhoudsplanning (MJOP).

De gemeente is contractueel verplicht om de onderhoudskosten van de gebouwen van Singer Laren, het theater en museum, te betalen. Om de kosten goed in beeld te krijgen, voerden de gemeente en Singer Laren het onderzoek gezamenlijk uit door een onafhankelijk ingenieursbureau. Hieruit bleek dat de bestaande subsidie met 50.000 euro verlaagd kon worden.

Naast de hoogte van de subsidie, staan in de overeenkomst ook andere afspraken. Onder andere het gratis toegankelijk maken van het museum voor inwoners van Laren tijdens twee weekenden per jaar. Daarnaast worden bewoners van Laren (na de supporters van Singer Laren) als eerste geïnformeerd bij de verkoop van kaarten voor het theater. Andere afspraken gaan over het verlenen van korting aan Larense gesubsidieerde instellingen om eenmaal per jaar gebruik te maken van de accommodaties van Singer Laren, het bieden van schoolvoorstellingen aan Larense scholen en het beschikbaar stellen van Singer Laren als trouwlocatie.

Wethouder Calis: “Singer Laren is een enorm belangrijke voorziening in onze gemeente. Ik ben ook heel blij dat we voor de komende jaren afspraken hebben gemaakt die vastgelegd zijn in een overeenkomst. Dat is in goed overleg met elkaar gegaan en daar mogen we best heel trots op zijn.”