Noord-Holland zet bouwambassadeur in

0
370

GOOI – De provincie Noord-Holland wil dat er snel meer betaalbare woningen beschikbaar komen. Om te zorgen dat er vlotter gebouwd kan worden, is Lex Brans benoemd als bouwambassadeur. Hij gaat gemeenten, bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en corporaties helpen bij het versnellen van de woningbouwproductie op de plekken waar de nood het hoogst is.

Tot 2040 worden in Noord-Holland ongeveer 230.000 woningen gebouwd. Deze moeten betaalbaar, duurzaam en goed bereikbaar zijn. “Het gaat niet sec om snel bouwen maar om het snel bouwen van de juiste woningen op de goede locaties”, aldus gedeputeerde Cees Loggen (Ruimtelijke Ordening en Wonen). “Zo moeten we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld onze onderwijzers en zorgmedewerkers een woning in de buurt van hun werk kunnen blijven betalen en dat we de infrastructuur bij nieuwe bouwprojecten goed regelen. Een flinke opgave, waar we met man en macht aan werken.”

Creativiteit en maatwerk

De groei van de woningvoorraad blijft, met name in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) achter bij de groei van het aantal huishoudens. Omdat er wel flink wat woningbouwprojecten gepland zijn, is het noodzakelijk knelpunten in kaart te brengen en deze samen met gemeenten, ontwikkelaars, bouworganisaties en corporaties op te lossen. De provincie wil daarbij alle mogelijke oplossingen boven tafel krijgen en met creativiteit en maatwerk tot versnelling komen. De bouwambassadeur adviseert en jaagt dit proces aan.

Lex Brans

De provincie heeft gekozen voor Lex Brans als bouwambassadeur vanwege zijn ruime ervaring en netwerk. Brans heeft zich bewezen als actieve verbinder die werkt aan een omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Daarnaast heeft hij veel kennis over de investerings- en bouwsector. Brans zet zich binnen de MRA al in voor de versnelling van de woningbouw en zal daarmee doorgaan. Omdat versnelling ook in de gebieden buiten de Metropoolregio belangrijk is, zet Brans zich als bouwambassadeur voor de hele provincie in.