Minder stoppende bedrijven in Nederland

0
442

Trendbreuk in december 2020

GOOI – Het aantal stoppende bedrijven, de zogeheten ‘stoppers’, is in de maand december 2020 met 11% afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Afgelopen maand (december 2020) waren er 16.725 stoppers, tegenover 18.768 in december 2019.

Dat is opmerkelijk omdat september en oktober 2020 nog een forse toename van het aantal stoppers lieten zien ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder met resp. 39% en 45%. De maand november liet al een afvlakking van deze groei zien met ‘slechts’ 5% meer stoppers dan in november 2019. In de maand december is de groei van het aantal stoppers dus omgeslagen in een afname van 11% ten opzichte van december 2019. Het aantal startende ondernemingen steeg met maar liefst 19% ten opzichte van december 2019, van 20.478 naar 24.351. Alleen de maand juni liet een grotere stijging van het aantal starters zien, toen waren het er 20% meer dan in juni 2019. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 1 januari 2.078.716.
Dit blijkt uit de maandelijkse Trendrapportage Bedrijfsleven, die KVK vandaag voor de vierde keer publiceert.

Starters

Splitsen we de starters uit naar sector, dan zien we die sectoren er uit springen die in eerdere Trendrapportages ook al opvielen. Zo was in de horeca sprake van krimp van het aantal starters ten opzichte van december 2019. Waren er toen nog 857 starters, in december 2020 waren het er 688, een afname van 20%. In de detailhandel was daarentegen sprake van een groei van het aantal starters. Dat steeg van 2.390 in 2019 naar 3.767 in 2020, een toename van 58%. Het gaat hier met name om internet-detailhandel.

Impact corona-crisis

De coronacrisis weerspiegelt zich in verschillende sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit is te zien in onderstaande figuur die de veranderingen binnen enkele sectoren laat zien als het gaat om starten. KVK heeft Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit, gevraagd de cijfers uit de Trendrapportage Bedrijfsleven te duiden. Volgens Knoben laat deze rapportage de grote verschillen in impact van de corona-crisis tussen sectoren duidelijk zien. Knoben: ‘Detailhandel via webwinkels is ‘booming’ en ook de bedrijven die alle bestellingen van de webwinkels logistiek afhandelen zitten in de lift. In de horeca is de dynamiek fors afgenomen. Ondernemers die vrijwillig willen stoppen hebben dat inmiddels gedaan. De anderen proberen het met de steun van de overheid uit te zingen; tot nu toe met succes getuige het nog steeds enorm lage aantal faillissementen. De corona-crisis leidt dus tot grote(re) verschillen tussen sectoren en dat is iets om in toekomstig beleid rekening mee te houden.’

Stoppers

De maand december 2020 telde 16.725 stoppers, 11% minder dan in december 2019. Een sector die er uit springt is de sector ‘Financiële instellingen’. Deze sector had met 241 stoppers 33% minder stoppers dan in 2019, toen het er nog 362 waren. Zoomen we verder in op deze sector dan vallen twee branches op. Het aantal stoppers in de branche ‘Vermogensbeheer’ nam in december 2020 (67) met 49% af in vergelijking met december 2019 (132). Bij de branche `Kredietverstrekking” was een afname van 40% te zien in het aantal stoppers. Waren er in december 2019 nog 78 stoppers in deze branche, in december 2020 waren dit er 47. Overigens is niet overal in Nederland sprake van een afname van het aantal stoppers. De Trendrapportage Bedrijfsleven laat voor de maand december namelijk een -minieme- groei van het aantal stoppers zien voor de agglomeratie Haarlem (0,3%) en de Zaanstreek (0,5%).

Dalende trend

De vierde KVK Trendrapportage Bedrijfsleven laat duidelijk zien dat de dalende trend in het aantal faillissementen zich doorzet in december. Was er in december 2019 nog sprake van 240 faillissementen, in december 2020 waren het er 161. Deze afname van 33% is wel de laagste van de laatste drie maanden van 2020.

KVK Trendrapportage Bedrijfsleven

De KVK Trendrapportage Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij is gekozen voor startende bedrijven, de starters, en bedrijven die zijn beëindigd, de stoppers. Daarnaast worden nog specifiek de faillissementen bekeken. De trends worden voor zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. Hierbij worden de cijfers voor de maand december vergeleken met dezelfde maand in 2019. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers. Bij de faillissementen is verder ook gekeken naar de trend m.b.t. de absolute aantallen vanaf 2019. KVK (www.kvk.nl) publiceert de Trendrapportages iedere eerste week van de maand.