Kerkbrink plein voor cultuur en media

0
783

De Kerkbrink plein voor cultuur en media

HILVERSUM – Voor Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum, Museum Hilversum en Beeld en Geluid is de Kerkbrink de kansrijke locatie om cultuur en media een centrale plaats te geven in Hilversum.

Afgelopen periode zijn een inspirerende visie en verkenning opgesteld. Deze laten meer dan voldoende potentie zien om de Kerkbrink te ontwikkelen tot plein voor cultuur en media. De drie organisaties zetten nu een belangrijke volgende stap met oprichting van een stichting, of andere rechtspersoon.

De drie culturele organisaties verwachten dat zij door een samenhangende programmering hun meerwaarde kunnen vergroten, zowel voor hun doelgroepen als voor de stad. In deze programmering willen de organisaties maatschappelijke vraagstukken, gemeenschapsvorming, mediacreatie en mediawijsheid laten samenkomen. Dat geeft een belangrijke impuls aan de Kerkbrink en aan de rest van het centrum.

Van passanten willen de organisaties bezoekers maken: ze verwachten dat ze in de nieuwe opzet jaarlijks minimaal 350.000 extra bezoekers naar de Kerkbrink trekken. ”Als plein voor cultuur en media krijgt de Kerkbrink weer zijn oude functie terug als ‘dorps’ plein waar alle Hilversummers elkaar ontmoeten, meedoen, zich kunnen ontwikkelen en ontspannen. Dat is goed voor de levendigheid en het ondernemersklimaat in dit deel van het centrum. Voor de aan het plein gevestigde horeca ondernemers schept dit nieuwe kansen”, aldus de drie organisaties.

Steun van gemeente

Het college van B&W is blij met de visie en verkenning. ”Het sluit goed aan bij de ambitie van de gemeente om cultuur beter op de kaart te zetten en een voorbeeldgemeente te zijn op het gebied van cultuureducatie en mediawijsheid. Iedereen is er ook van overtuigd dat een simpele herinrichting van de Kerkbrink niet voldoende is om de levendigheid in dit deel van het centrum terug te brengen: daar zijn nieuwe functies voor nodig. Dat is precies waar dit plan in voorziet”, aldus wethouder Jaeger. ”Tegelijkertijd zijn er nog de nodige vraagstukken, zoals de financiering, die nadere uitwerking vragen.”

Mediacultuurplein

Nu de potentie er is, zetten de samenwerkende organisaties een volgende stap: de oprichting van de stichting ‘Mediacultuurplein’. De komende maanden gaan zij aan de slag met de verdere uitwerking en een business case. Deze zullen meer zicht geven op de benodigde inspanningen, effecten, kosten en financiering, zodat de verschillende partijen overwogen beslissingen kunnen nemen. Bibliotheek Hilversum, Museum Hilversum, Beeld en Geluid, vastgoedeigenaar Syntrus Achmea en Centrum Hilversum dragen financieel en met inzet bij aan deze volgende fase. Ook de gemeente wordt gevraagd financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Bij het opstellen van de plannen zal de stichting gesprekken hebben met zoveel mogelijk belanghebbenden. Het college van B&W vraagt de commissie Economie & Bestuur te adviseren over de vervolgstappen en het verzoek tot ondersteuning.

Planning
De stichting wil het onderzoek in het najaar van 2019 afronden. Na advisering door de Cultuurraad kunnen de resultaten naar verwachting eind 2019 aan college en raad worden voorgelegd.