Investeren

0
430

Nederland zit in een diepe crisis. Naar verwachting zal dit jaar de economie met vijf procent krimpen, maar volgend jaar wordt er al weer een groei van 3,5 procent verwacht. Was het devies tijdens de vorige, nog niet eens zo lang geleden crisis, bezuinigen, bezuinigen. Nu is dat investeren, investeren en lastenverlichting. En er wordt veel geld uitgetrokken om banen te behouden.

Dan is het voor mij natuurlijk interessant hoeveel geld het kabinet gaat steken in infrastructuur. In 2021 zijn de inkomsten aan onder andere BPM, BTW en accijnzen geraamd op ruim 19,7 miljard en daarvan zal een kleine 16,5 miljard door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) worden uitgegeven , waarbij de investeringen vooral gericht zijn op de lange termijn. Zo zal het goederenvervoer via het spoor extra gestimuleerd worden en dat stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN) dan weer teleur. TLN zou graag zien dat er meer geld vrijgemaakt wordt om het achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken. RAI Vereniging had graag gezien dat het kabinet meer geld had vrijgemaakt voor vergroening van het wagenpark.

Het doel blijft nog steeds, zo blijkt uit de Miljoennota, dat in 2030 alle nieuw verkochte personenwagens elektrisch zijn. Of dat realistisch is, zal de tijd leren. Tot 2025 wil het kabinet maar liefst 252 miljoen euro uittrekken om de verkoop van EV’s door particulieren te stimuleren. Ook is het kabinet van plan om elektrische auto’s met zonnepanelen fiscaal gelijk te stellen aan waterstofauto’s, dus geldt een lage bijtelling over het gehele bedrag. Goed nieuws voor de in ons land ontwikkelde Lightyear One.

Aan de fiscale bijtellingstabellen wordt niet gesleuteld. Dus de fiscale bijtelling voor zakelijk gereden stekkerauto’s gaat gewoon vanaf 1 januari omhoog naar 12 procent tot een bedrag van 40.000 en niet 45.000 euro. De reguliere bijtelling voor niet elektrische auto’s, dus ook plug-in hybrides, blijft in 2021 ongewijzigd op 22 procent. De jaren daarna loopt de bijtelling op naar 16, 16,16 en 17 procent over 40.000 euro en in 2026 naar 22 procent van de volledige catalogusprijs.

Hans van Sunder
Autojournalist
HvS Publiciteit
hvsunder@gmail.com