Corona-proof Deltaplan Mobiliteit

0
464
Tijdens het webinar 'Mobiliteit in transitie' zaten minister Cora van Nieuwenhuizen, Frits van Bruggen (ANWB), Steven van Eijck (RAI vereniging) en Mariëtte Hamer van de Denktank Corona aan één tafel.

GOOI – De mobiliteit van mensen en goederen stond vóór de coronacrisis al ernstig onder druk. Nu alle sectoren weer opstarten in de anderhalve meter-economie, dreigt dit opnieuw te gebeuren. Om de economie en het maatschappelijk leven weer in beweging te krijgen pleit de Mobiliteitsalliantie voor een gecontroleerde opstart van de mobiliteit.

De Mobiliteitsalliantie baseert zich daarmee op het door Adviesbureau Roland Berger opgestelde rapport Hoe houden we Nederland in beweging?’, dat is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW. Met deze coronabestendige update van het Deltaplan Mobiliteit wil de Mobiliteitsalliantie politieke partijen informeren en adviseren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Het onderzoek werd eind juni gepresenteerd tijdens het webinar ‘Mobiliteit in transitie’, waarin vertegenwoordigers van de Mobiliteitsalliantie – Frits van Bruggen (ANWB) en Steven van Eijck (RAI Vereniging), minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en Mariëtte Hamer van de Denktank Corona uitgebreid aan het woord kwamen.

Vier trends

‘Hoe houden we Nederland in beweging?’ schetst een viertal trendveranderingen die een blijvende impact op de mobiliteit zullen hebben. Zo zal de digitalisering zich in een versneld tempo voortzetten. Werk en school zullen flexibeler worden ingericht en online winkelen wint terrein. Daarnaast komt er meer aandacht voor gezondheid. Dit kan leiden tot het mijden van drukke vormen van vervoer en bestemmingen en een toename van het aantal buitenlandse vakanties. Verder zullen activiteiten vaker lokaal plaatsvinden hetgeen zorgt voor verschuivingen in het internationale goederenvervoer. Tenslotte ligt er een langdurige economische recessie in het verschiet. Dit kan leiden tot banenverlies en inkomensderving en daarmee een daling van de vraag naar personenmobiliteit en goederenvervoer. Dit maakt volgens het rapport het belang van een flexibel, duurzaam, veilig en financieel gezond mobiliteitssysteem groter. Een dergelijk systeem kan de ontwrichtende effecten van Covid 19 neutraliseren en een versnelde bijdrage leveren aan de gewenste ontwikkelingen.

Ondersteuning

Minister Van Nieuwenhuizen benadrukte dat wat haar betreft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een drietal zaken in het publieke debat centraal staan: doorgaan met digitalisering, blijven verduurzamen én er moet geld bij om het huidige systeem van infrastructuur op orde te houden en te investeren in nieuwe infra. Dit laatste ondersteunt namelijk echt het groeivermogen van de Nederlandse economie. Met het aanleggen van nieuwe infra ben je in feite economische dynamiek aan het kanaliseren.