Aanvragen Corona-OverbruggingsLening (COL)

0
415

HAARLEM – De criteria voor het aanvragen van een Corona-OverbruggingsLening (COL) zijn bekend. Vanaf 29 april kunnen bedrijven een aanvraag doen.

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

Leningen onder gunstige condities

Op 7 april kondigde het Kabinet aan 100 euro miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. De regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de 50.000 en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven de 250.000 euro wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Meer info over de condities staat in een lijst met vragen en antwoorden (www.rom-nederland.nl/qena/).
Streven is om aanvragen onder de 500.000 euro binnen 4 tot 9 werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de 500.000 euro is het streven om binnen 3 werkweken tot een definitief besluit te komen.

Uitvoering regeling

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die op dit moment redelijkerwijs van ze verwacht mogen worden.

Startups en scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Aanvragen

Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale online portal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot 5 miljoen euro waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken. Kijk voor meer informatie, de criteria en een link naar de portal op: http://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening