Aantal vacatures voor eenvoudig werk in Gooi en Vechtstreek lager dan voor corona

0
3039

GOOI – Ook in september daalde het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek verder. De afgelopen maand kwam dit aantal uit op 3.559. Daarmee verstrekte UWV 74 WW-uitkeringen minder dan in augustus 2021, een daling van 2%. De landelijke daling in de afgelopen maand was 2,2%. De seizoensinvloeden, die jaarlijks voor een lichtere daling of zelfs een stijging zorgen na de zomervakantie, zijn dit jaar veel minder zichtbaar dan in de jaren voor corona. Onder de werkzoekenden bevinden zich relatief veel personen met maximaal een mbo-1 diploma (16%)..

WW-uitkeringen opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind juli in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek op 3.559. Dat is een afname van 2% (-74 WW-uitkeringen) ten opzichte van augustus dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in augustus af. Deze daling was met 2,2% iets sterker dan die in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Het WW-percentage bleef gelijk en kwam deze maand wederom uit op 2,6% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam uit op 2,2% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Vacatures voor eenvoudig en routinematig werk nog niet op oud niveau

In Gooi en Vechtstreek verstrekte UWV eind augustus 2021 ruim 16% van de lopende WW-uitkeringen aan werkzoekenden met ten hoogste een mbo-1 diploma. Het gaat dan om 575 van de in totaal 3.559 lopende WW-uitkeringen. De meeste van deze werkzoekenden hadden per augustus 2021 in Gooi en Vechtstreek een WW-uitkering na een uitzendbaan of werk bij een bedrijf in de overige commerciële diensten, horeca & catering, zorg & welzijn of detailhandel. Werkzoekenden met dit opleidingsniveau ervaren in detailhandel en horeca relatief veel concurrentie van scholieren en studenten.

Weinig eenvoudig en routinematig werk beschikbaar

Werkzoekenden met ten hoogste een mbo-1 diploma zijn doorgaans aangewezen op werk op beroepsniveau 1. Het gaat dan om eenvoudige of routinematige werkzaamheden waarvoor een elementair of lager onderwijsniveau vereist is. Werkgevers zochten voor dit soort werk in Gooi en Vechtstreek het vaakst naar werknemers voor de functie van magazijn- & expeditie-medewerker, vakkenvuller / kassahulp, productiemedewerker, schoonmaker & huishoudelijk medewerker.

UWV raamde voor Gooi en Vechtstreek het aantal openstaande vacatures op beroepsniveau 1 aan het eind van het tweede kwartaal 2021 op 500. In vergelijking met het einde van het tweede kwartaal 2019 staan medio 2021 22% minder vacatures open op dit beroepsniveau. Er heeft zich ten opzichte van het einde van het tweede kwartaal 2020 met 34% meer openstaande vacatures een behoorlijk herstel voorgedaan. In Gooi en Vechtstreek wordt per eind tweede kwartaal 2021 in ongeveer een achtste deel van de in totaal 4.150 openstaande vacatures werk aangeboden op beroepsniveau 1.

Sterkere arbeidsmarktpositie door praktijkleren

Mensen op dit beroepsniveau kunnen op een aantal manieren hulp krijgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Allereerst kunnen zij terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam. UWV, gemeenten, sociale partners en onderwijs werken daarin samen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Het Mobiliteitsteam helpt (bijna) werkzoekenden onder andere inzicht te krijgen in waar kansen liggen op de arbeidsmarkt en bij het onderzoeken van ontwikkelingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld met behulp van de overzichten Kansrijke beroepen en Overstapberoepen van UWV. Ook de Inspiratiekaart die samen met onder meer SBB is ontwikkeld, biedt daarvoor aanknopingspunten.

Zo wordt duidelijk waar de kracht en de kansen van een werkzoekende liggen. Vervolgens kan voor mensen op beroepsniveau 1 het zogenoemde praktijkleren een goede route naar werk zijn. Praktijkleren heeft als doel het behalen van een mbo-diploma of
–certificaat of het verkrijgen van een praktijkverklaring. Zo’n verklaring is bedoeld voor degenen voor wie een diploma of certificaat nog een stap te ver is. Het gaat bij de verklaring om kortdurende scholing op de werkvloer om eenvoudige werkzaamheden aan te leren. Meer informatie over praktijkleren vindt u hier (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/scholing-praktijkleren-mbo)